Barbarians F.C.

Miloš Škorpil – běžec je spojnicí mezi nebem a zemí