Zdravý životní styl

Martin Dražil – Freestyle Flatland BMX je novodobá krasojízda